Witek Stanisław ur. w 1932 r., w Sosnowcu; studia Wydz. Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 1949-55; inż. chemik 1953 r.; mgr inż. 1955 r.; dr n. t. 1962 r.; doc. 1968 r.; prof. nadzw. 1983 r.; prof. zw. 1995 r.; kierownik zakładu naukowego 1968-2002; z-ca dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1969-72; dyrektor Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1972-84, 1987-90; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu prof. od 1993 r.; PAN – Komitet Nauk Chemicznych 1975-78; PAN O/Wrocław – Komisja Biotechnologii od 1988 r.; członek 3 zespołów koordynacyjnych CPBR. Kolegium redakcyjne Journal of Environmental Science and Health 1986-99; Scientific Advisory Board Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons od 1998 r.; doradca naukowy MSZ ds. broni chemicznej i biologicznej od 2000 r. Twórca i kierownik zespołu syntezy oraz analizy pozostałości pestycydów; organizator 6 międzynarodowych sympozjów Chemistry of Pesticides. Wypromował 12 dr n. t., wśród wychowanków: 2 dr hab. oraz 3 prof. Autor 170 publikacji, 49 patentów i 1 podręcznika. Posiadane odznaczenia: Krzyże Kawalerski i Oficerski O.O.P., Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP i inne.