Zabrzeski Jerzy ur. w 1935 r. we Lwowie; absolwent Wydziału Chemicznego PWr; mgr inż. 1960 r.; dr n. t. 1967 r.; dr hab. 1985 r.; prof. tyt. 1991 r.; zatrudniony w PWr od 1960 r. początkowo w Katedrze Technologii Nieorganicznej, później przeorganizowanej w połączeniu z Zakładem Nawozów Mineralnych PAN, w Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych; absolwent dwusemestralnego Studium Podyplomowego „Cybernetyka Techniczna”; staż długoterminowy w Instytucie Katalizy Akademii Nauk w Nowosybirsku. Pełnił wszystkie możliwe funkcje w Instytucie, między innymi był przez dwie kadencje Dyrektorem Instytutu, a także przez wiele lat pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Krajami Wschodu. Po uzyskaniu tytułu profesorskiego J. Zabrzeski i kierowany przez niego zespół ukierunkowali się na katalizę w ochronie środowiska, o czym świadczą patenty i nagrody, między innymi - Złoty Medal na Targach w Brukseli (Bruksela` 95) oraz dwa wdrożenia. Wypromował 2 dr n. t. Autor 86 publikacji naukowych. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Medal Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, dwie nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego.