Zabża Andrzej ur. w 1932 r, w Komarówce Podl.; absolwent Wydziału Chemicznego PWr; mgr inż. 1955 r.; dr n. t. 1962 r.; dr hab. 1972 r.; prof. ndzw. 1980 r.; visiting professor: Institute of Bioorg. Chemistry CSIC Barcelona 1982 r., University of Mosul 1987, University of Milan sześciokrotnie w latach 1986-94, University of Salerno sześciokrotnie w latach 1989-94, Institute of Biol. Interesting Molecules CNR Naples dwunastokrotnie w latach 1986-2000, Jawaharlal Nehru University new Dehli, 1989 r., University of Bangalore 1990 r., National Institute of Immunology New Dehli 2001 r.; czł. Editioral Boards of “Chemistry of Plant Protection” series Springer-Verlag; vice-przew. 1992-96 i przew. 1996-2003 Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN; czł. Rady Nauk. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 1986-2003; czł. Radzy Nauk. Inst.. Chemii Bioorg. PAN w Poznaniu 1989-do teraz; przew. Rady programowej kwartalnika PAN „Biotechnologia” 2003-do teraz; kier. Centrum Biomonitoringu, Biotechnol. i Ochrony Biosystemów Dolnego Śl. 2003-do teraz. Wypromował 5 dr, wśród wychowanków 2 dr hab. i 1 prof. Autor 120 publikacji, współautor 2 książek i 44 patentów. Posiadane odznaczenia: Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Szerzej o nim: „Kto jest kim we Wrocławiu, Foź s.c., 1999.