Zieliński Stefan ur. w 1935 r., w Poznaniu; absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1959 r.; asystent Politechniki Wrocławskiej 1960; adiunkt 1967 doktorat n.t.; docent 1981 habilitacja; prof. PWr 1999; prof. 2002; zastępca dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 1987-90; zastępca dyrektora Instytutu ds. Rozwoju Kadry Naukowej 1991-96 i kierownik Zakładu Chemii i Technologii Nieorganicznej od 2002; przewodniczący Rady Programowej miesięcznika naukowo-technicznego „Chemik” 1996-2002; współorganizator wielu krajowych konferencji i kongresów; biegły z listy ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływań SO na środowisko. Wypromował 3 dr n.t. Autor i współautor 170 publikacji oraz ekspertyz i raportów dla przemysłu. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka PWr, Srebrna Odznaka SITPChem za zasługi dla przemysłu chemicznego.