Żuchowska Danuta ur. w 1934 r.. w Bonikowie; mgr inż. 1958 r.; dr n. t. 1967 r.; dr hab. n. ch. 1981 r.; prof. n. t. 1999 r.; kierownik Zakładu Chemia i Technologia Polimerów 1984-2002, zast. dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1981-84; dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1996-2002, prodziekan ds. Rozwoju Kadry i Nauki Wydziału Chemicznego PWr. 2002-05; członek Komisji Inżynierii Materiałowej Oddziału Wrocławskiego PAN; członek Rady Naukowej czasopism: „Przetwórstwo Tworzyw” 1997-2000, i „Kompozyty” od 2000 r.; zastępca przewodniczącego 13 kolejnych a przewodnicząca XV, XVI i XVII Konferencji Naukowych „Modyfikacja Polimerów” (2001, 2003, 2005); członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych 2000-03, członek Sekcji „Materiały Polimerowe” Komitetu Nauki o Materiałach PAN 1999-03; członek Rady Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii od 2000 r.; członek Rady Naukowej Centrum Polimerów PAN w Zabrzu od 2002 r. Rozwija badania nad modyfikacją styrenowych elastomerów termoplastycznych oraz kompozytów polimerowych. Wypromowała 5 dr. Autorka 165 publikacji, 2 książek („Polimery konstrukcyjne”, II wyd. WNT). Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Honorowa SITPChem.