Zamkowski Władysław ur. w 1921 r. w Grodzisku Maz., zm. w 2000 r. we Wrocławiu. Uczeń Stefana Rozmaryna, Konstantego Grzybowskiego i Tadeusza Kotarbińskiego. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: praca kandyd. (Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, prom. S. Rozmaryn) – 1955 r.; doc. – 1959 r.; prof. nadzw. – 1969 r.; prof. zw. – 1978 r.; prac. naukowy UWr; prodziekan Wydz. Prawa 1956–1962 i jego dziekan 1962–1964; dyr. Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych 1969–1988; kier. Zakładu Teorii Państwa i Prawa; prorektor UWr 1968–1971; czł. Komitetu Nauk Prawnych PAN. Wypromował ośmiu dr., w tym pięciu dr. hab. Autor ponad 50 publikacji, w tym sześciu książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN. Szerzej o nim: (red.) J. Kapuścik, Współcześni polscy uczeni. Słownik biograficzny, T. IV, Warszawa 2002, s. 818.