Zgryzek Kazimierz Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (UŚl., prom. Zdzisław Kegel) – 1979 r.; dr hab.; prof.; prac. naukowy UŚl. w Katowicach.