Żukowski Marek Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (UWr., prom. Edmund Klein) – 1997 r.; dr hab. UMK – 2004 r.; prac. naukowy Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.