Beroual Abderrahmane ur. w 1951 r. w El-Khroub – Constantine w Algierii. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, Algieria – 1976 r.; dr inż. PWr. – 1979 r.; dr hab. Institut National Polytechnique de Grenoble, Francja – 1987 r.;, prof. Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, Algieria – 1990 r.; konsultant w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Algierii 1980–1983; kier. Laboratorium Wysokich Napięć w Ecole Nationale Polytechnique d’Alger 1980–1983; współpracownik Laboratorium Elektrostatyki i Materiałów Dielektrycznych CNRS w Grenoble 1983–1987; prezydent Rady Naukowej Wydz. Elektrycznego w Ecole Nationale Polytechnique d’Alger 1987 r.; prof. w Ecole Centrale de Lyon we Francji i kier. Zespołu Badawczego Fizyki Wyładowań i Materiałów Dielektrycznych w Centrum Inżynierii Elektrycznej w Lyonie (CEGELY – CNRS) od 1992 roku; dyr. do spraw studiów doktoranckich w specjalności komponenty i systemy elektryczne dla okręgu uniwersyteckiego Lyonu od 2004 r.; czł. komitetów naukowych wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (ICDL, APTADM, CNHT); kier. międzynarodowej grupy badań strimerów w dielektrykach ciekłych IEEE – DEIS 1994–1998; recenzent wielu międzynarodowych czasopism naukowych m.in. JAP, Jphys.D: Applied Physics, IEE, IEEE, EPJ i konsultant wielu organizacji międzynarodowych. Prowadził badania w zakresie dielektryków, długiej iskry, kompozytów oraz modelowania wyładowań i kompozytów. Autor ponad 210 publikacji i dwóch patentów, wypromował 26 dr. Wybitny uczeń prof. J. Skowrońskiego. Krzewi idee szkoły naukowej Materiałoznawstwo elektrotechniczne i elektrotechnologia we francuskich ośrodkach naukowych. Od połowy lat 90. współpracuje ściśle z Wydz. Elektrycznym PWr. w zakresie wspólnego kształcenia i promowania doktorów. Utrzymuje ożywione kontakty naukowe z prof. J. Fleszyńskim.