Fleszyński Janusz ur. w 1941 r. w Maszowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. – 1964 r.; dr inż. – 1971 r.; dr hab. – 1987 r.; prof. PWr. – 1991 r.; prof. – 2004 r.; z-ca dyr. Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii PWr. (1985–1990); kier. Zakładu Wysokich Napięć od 1991 r.; czł. Senatu PWr. od 1999 r.; czł. CIGRE i PKWSE od 1990 r. oraz PKME SEP od 1988 r.; czł. komitetów naukowych wielu konferencji krajowych i międzynarodowych; czł. Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN od 1993 r.; wiceprzewodniczący Sekcji Elektrotechnologii od 1998 r. Współtwórca i kontynuator szkoły naukowej Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia. Badania w zakresie wytrzymałości elektrycznej dielektryków ciekłych, wysokonapięciowej izolacji napowietrznej, miernictwa wysokonapięciowego i kompatybilności elektromagnetycznej. Autor ponad 130 publikacji. Wypromował czterech dr. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN. Laureat nagród Ministra Nauki; Szkolnictwa Wyższego i Techniki (3); Ministra Edukacji Narodowej; Senatu PWr.; Wydz. IV Nauk Technicznych PAN; rektora PWr. (15).