Hiler Grzegorz ur. w 1937 r. w Warszawie, zm. w 1987 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr.; mgr inż. – 1962 r.; dr n.t. – 1969 r.; dr hab. – 1977 r.; nauczyciel akademicki: asystent – 1962 r.; adiunkt – 1969 r.; doc. – 1977 r. Kierunek naukowy: Rejestracja i wizualizacja informacji pomiarowej. Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Twórca unikalnej aparatury pomiarowej dla przemysłu energetycznego; opracował i wdrożył do produkcji fotokompensatory i mierniki natężenia pola magnetycznego; inicjator zastosowań ciekłych kryształów w polach odczytowych. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego. Autor wielu publikacji, dwóch skryptów, jednego podręcznika oraz monografii Wskaźniki odczytowe współpracujące z elektroniczną aparaturą pomiarową, Wydawnictwo PWr., 1974. Promotor sześciu dr. n. t. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.