Iżykowski Jan ur. w 1949 r. w Racławicach na Dolnym Śląsku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. PWr. – 1973 r.; dr n.t. – 1976 r.; dr hab. – 2001 r.; praca w Instytucie Energoelektryki PWr.: asystent stażysta 1973–1974; asystent 1974–1975; st. asystent 1975–1976; prof. PWr. – 2005 r.; doktorant prof. A. Wiszniewskiego; kontynuator szkoły naukowej Cyfrowa automatyka elektroenergetyczna. Wypromował dwóch dr. Autor 130 publikacji, monografii oraz 17 międzynarodowych patentów (USA – 4, World Intellectual Property Organization - 5, European Patent Office – 4, Szwecja – 4); specjalizuje się w zakresie cyfrowej automatyki elektroenergetycznej; czł. SEP i IEEE (Member od 1997 r., Senior Member od 2004 r.). Laureat Nagrody Prezesa RM RP za „Wybitne Krajowe Osiągnięcia Naukowo–Techniczne” (1999). Odnaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.