Kołek Władysław ur. w 1914 r. w Słotwinie, k. Brzeska, zm. w 1992 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: praca na PL – 1937 r.; doc. w Lwowskim Instytucie Politechnicznym 1944–1945; adiunkt PWr. – 1945 r.; pierwszy dr na Wydz. – 1946 r.; prof. PWr. – 1948 r.; praca w Katedrze Maszyn Elektrycznych PWr. i wykłady na PŚl.; prof. zw. AGH w Krakowie – 1964 r.; inicjator powołania Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN; czł. m.in. Stowarzyszenia Elektryków Polskich (odznaczony Złotą Odznaką); inicjator cyklicznych konferencji międzynarodowych i krajowych. Osiągnięcia inżynierskie datują się już od okresu studiów. Pracował w Śląskich Zakładach Elektrycznych, przy budowie elektrowni w Kiwercach (kier. budowy), Fabryce Maszyn Elektrycznych w Charkowie, Śląskich Zakładach Elektrycznych w Katowicach. W AGH był współtwórcą Wydz. Elektrycznego; kier. Katedrą Maszyn i Pomiarów Elektrycznych, która stała się znaczącym ośrodkiem dydaktycznym, naukowym i konsultacyjnym dla przemysłu Górnego Śl.; współpracował z przemysłem elektromaszynowym, chemicznym, górnictwem i hutnictwem (autor ponad 100 ekspertyz naukowo-technicznych). Współtwórca szkół naukowych w AGH i PWr. Wypromował 30 dr. n. t., z których czterech uzyskało tytuły prof., dziesięciu doc. lub hab. Recenzent wielu książek, rozpraw hab. i dr. Odznaczenia m.in.: Krzyż Oficerski; Krzyż Kawalerski O.O.P.