Lisowski Michał ur. w 1943 r. w Zakruczu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr.; nauczyciel akad. na Wydz. Elektrycznym; asystent – 1968 r.; dr n. t. i adiunkt – 1975 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. PWr. – 1998 r.; kontynuator szkoły naukowej Metrologia elektryczna; zajmuje się m.in. konstrukcją aparatury do pomiarów precyzyjnych, pomiarów podatności magnetycznej materiałów nadprzewodnikowych i pomiarami właściwości elektrycznych dielektryków; czł. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP; Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Sekcji Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Autor i współautor ponad 100 publikacji, współautor skryptu Laboratorium techniki pomiarów wielkości elektrycznych i podręcznika Laboratorium wysokonapięciowe w dydaktyce i elektroenergetyce. Opublikował w Oficynie Wyd. PWr. monograficzny podręcznik Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych – 2004 r. Promotor dwóch dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r. Laureat Nagrody Zespołowej Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1981 r.