Łobos Tadeusz ur. w 1938 r. w Samborze. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1960 r.; dr inż. – 1967 r.; dr hab. inż. – 1975 r.; doc. – 1976 r.; prof. tyt. – 1989 r.; prodziekan Wydz. Elektrycznego – 1978–1981; dyr. Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii 1999–2005; kontynuator szkoły naukowej Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa; rozwija kierunek badań: Metody przetwarzania sygnałów i ich zastosowania w elektrotechnice; stypendysta Fundacji im. A. Humboldta 1976–1982 – Uniwersytet Techniczny w Darmstadt; gł. wykonawca sześciu projektów badawczych Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG) – 1982–2003 realizowanych na uczelniach: Uniwersytet Erlangen – Norymberga, Uniwersytet Saarlandu, Uniwersytet Techniczny Dresden. Promotor ośmiu dr. Autor 190 publikacji, trzech książek. Odznaczenia i nagrody: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; Nagroda Badawcza Humboldta (Humboldt Research Award) Niemcy – 1998 r.