Morawski Kazimierz ur. w 1925 r. w Buczniowie, k. Tarnopola. Żołnierz I Armii WP 1944–1945. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektrycznym PWr. – 1946 r.; mgr inż. – 1951 r.; dr n. t. – 1965 r.; doc. – 1968 r.; asystent – 1950 r.; adiunkt – 1965 r.; doc. – 1968 r.; w Instytucie Metrologii Elektrycznej obiera przynależność do Wydz. Elektroniki; prodziekan ds. absolwentów i egzaminów dyplomowych 1972–1990; honorowy dziekan Wydz. Elektroniki – 1990 r.; praca w Instytucie Metrologii Elektrycznej; kier. Zakładu Miernictwa Precyzyjnego 1975–1980; należy do wyróżniających się kontynuatorów szkoły naukowej Metrologia elektryczna; rozwijał kierunek naukowy Miernictwo precyzyjne i elektryczne metody pomiarowe. Autor ok. 42 publikacji w czas. naukowych i naukowo–technicznych. Promotor dr.; czł. PTETiS oraz SEP. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal PWr.