Synal Bohdan ur. w 1928 r. w Poperczynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1955 r.; dr n. t. – 1963 r.; dr hab. – 1986 r.; z-ca dyr. Instytutu Energoelektryki 1972–1981; dyr. 1981–1987; kier. zakładu naukowo–dydaktycznego w Instytucie Energoelektryki 1984–1999; przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PWr. dla Studentów 1987–1990; dziekan Wydz. Elektrycznego 1990–1996; współtwórca szkoły naukowej Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa; czł. CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques) Study Committee B5 (wcześniej 34) od 1990 r.; WTN od 1981 r.; prezes Oddz. Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) od 1998 r.; czł. hon. SEP od 2002 r.; czł. Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) SEP – od 1987 r.; przewodniczący KAE od 1990 r. Promotor czterech dr. Autor 100 publikacji i dwóch książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Złote Odznaki Honorowe SEP i NOT. Szerzej o nim: pozycja bibliograficzna zawierająca szczegółowe informacje: Wiadomości Elektrotechniczne 2001, nr 11, s. 488–489. Więcej w: Absolwenci. Losy absolwentów, którzy rozpoczęli studia na Wydz. Elektrycznym w 1949 r., Oficyna Wyd. PWr., 2004.