Szafran Janusz ur. w 1943 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe orz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektroniki PWr. – 1966 r.; nauczyciel akademicki związany z Wydz. Elektrycznym od ukończenia studiów; dr – 1975 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. n. t. – 2002 r.; kier. Zakładu Automatyki i Sterowania w Energetyce – 1990 r.; dziekan Wydz. Elektrycznego – 1999 r.; prorektor PWr. ds. nauczania 2005–2009; czł. Senatu PWr. (czwartą kadencję); czł. IEEE oraz SEP. Kontynuator szkoły naukowej prof. A. Wiszniewskiego Cyfrowa automatyka elektroenergetyczna. Autor przeszło 100 publikacji naukowych, w tym jednej książki. Wypromował dwóch dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.