Wójs Kazimierz ur. w 1947 r. w Zbyszycach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. 1966–1972; praca w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów w Zakładzie Mechaniki Płynów; słuchacz stacjonarny studiów doktoranckich w PWr. 1972–1975; dr n. t., adiunkt – 1975 r.; hab. na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. – 1994 r.; prof. nadzw. PWr. – 1996 r.; prof. n. t. – 2005 r.; prodziekan Wydz. Mech.-Energ. 1996–1999; dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów PWr. – 1999 r.; działalność naukowa to mechanika płynów, zajmuje się w szczególności przepływami w maszynach i systemach hydraulicznych, badaniem przepływów płynów nieniutonowskich oraz optymalizacją pracy systemów ciepłowniczych. Czł. Polskiego Towarzystwa Reologicznego; Podsekcji Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki PAN i czł. SIMP. Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych, w tym jednej monografii i kilku podręczników akademickich.