Jesionek Krzysztof Jan ur. w 1944 r. w Dzierzkowicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym 1963–1968; asystent w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydz. Mechanicznym; praca asystenta w Zakładzie Turbin Cieplnych i Sprężarek w Instytucie Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych na Wydz. Mech.-Energ. – 1970 r.; dr w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów – 1975 r.; hab. na Wydz. Mech.-Energet. – 1998 r.; prof. nadzw. PWr. – 2000 r.; kier. Zakładu Turbin Cieplnych i Sprężarek 1988–2001. Zainteresowania naukowe związane są z maszynami i urządzeniami przepływowymi. Autor i współautor 124 artykułów i opracowań monograficznych, 139 niepublikowanych prac naukowo–badawczych. Promotor ukończonej rozprawy dr. oraz trzech będących w toku. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.