Gajewski Juliusz Bohdan ur. 1952 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektrycznym PWr. 1971–1976; asystent w Instytucie Ochrony Środowiska PWr.; praca doktorska – 1980 r.; st. asystent w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów – 1980 r.; adiunkt – 1982 r.; dr hab. na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym –1998 r.; prof. nadzw. PWr. – 2001 r.; kier. w Instyt. Techniki Cieplnej i Mech. Płynów, Zakładem Elektrostatyki i Elektrotermii – 2002 r. Autor 47 prac naukowych, w tym polską normę, trzech patentów oraz jednej monografii. Prace jego autorstwa były wielokrotnie cytowane w uznanych czasopismach naukowych kraj. i zagr.; czł. licznych krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych i naukowo–technicznych. Promotor będących w toku trzech przewodów dr.