Zembrzuski Mieczysław ur. w 1927 r. w Rypinie, zm. w 1990 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PWr. 1947–1952; mł. asystent w Katedrze Samochodów i Ciągników – 1951 r.; asystent w Katedrze Pomiarów Maszyn –1953 r.; dr – 1961 r.; hab. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1979 r.; prof. zw. – 1989 r.; kier. Zakładem Teorii Spalania, później Zakładem Spalania i Detonacji – 1971 r.; prodziekan na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym 1981–1987. Autor i współautor 169 opublikowanych w kraju i za granicą prac naukowych, gł. z zakresu teorii spalania oraz licznych patentów dotyczących konstrukcji aparatury naukowej. Czł. Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz przewodniczący Komisji Budownictwa i Mechaniki Wrocławskiego Oddz. PAN. Promotor 24 przewodów dr.