Pliński Edward Franciszek ur. w 1948 r. w Obornikach Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1974 r.; dr – 1983 r.; dr hab. – 2001 r.; praca mgr w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w UWr specj. - Mikroskopia Polowa; prace nad technologią lamp wizyjnych w zakładach Unitra-Dolam 1974–1975; asystentura w PWr. w Zakładzie prof. Zbigniewa Godzińskiego, twórcy pierwszego wrocławskiego lasera – 1975 r.; współtwórca pierwszego wrocławskiego lasera na dwutlenku węgla – 1975 r.; staż naukowy w Twente University of Technology w Enschede (Holandia) 1985–1986; współpraca naukowa z Heriot-Watt University w Edynburgu, Korea Research Institute of Standards and Science w Taejon; WAT w Warszawie; PWr. 1996–1998; współpraca z amerykańskimi firmami laserowymi Cogent i Luxarcare 2003–2004. Specjalizacja w naukach podstawowych, w tym fizyce laserów gazowych, elektronice kwantowej, inżynierii laserowej, termodynamice, akustyce, mikroskopii, mikroanalizie, mikroobróbce laserowej, robotyce. Autor ponad 40. prac wg międzynarodowej bazy INSPEC (i ponad 140 wg bazy DONA PWr.) obejmujące fizykę laserów, akustykę i automatykę. Aktywne uczestnictwo w konferencjach: Conference on Lasers and Electrooptics (CLEO), (Photonics-West), (Microscopy and Microanalysis), (NATO workshops), Systemics Cybernetics and Informatics (SCI), International Congress on Acoustics (ICA), International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). Współorganizator międzynarodowych konferencji Gas Flow, Chemical Lasers, and High Power Lasers (GCL-HPL) oraz Congress on Optics and Optoelectronics (COO). Działalność w upowszechnianiu akademickiej historii m. Wrocławia – referaty konferencyjne poświęcone życiu i działalności naukowej wielu laureatów Nagrody Nobla, których kariera była związana z UWr; kier. Pracowni Laserów w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki PWr.