Troskolański Adam ur. w 1901 r. w Samborze, zm. w 1980 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na PL 1921–1923; asystent w Katedrze Części Maszyn PW; kier. Sekcji Wodomierzy w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie 1925–1935; dyplom ukończenia studiów na PW – 1930 r.; praca w Wytwórni Amunicji w Warszawie 1935–1938; red, czas. „Mechanik" wyd. przez SIMP 1938–1939; w czasie okupacji przebywał w Warszawie i pracował w Fabryce Piór; obóz koncentracyjny Gross-Rosen 1944–1945; powrócił –1945 r; kier. Katedry Mechaniki Ogólnej w Szkole Inżynierskiej, nauczyciel Liceum Mechanicznym 1945–1951; doradca we Wrocławskiej Fabryce Wodomierzy; działalność wydawnicza w Stowarzyszeniu SIMP red. czas. „Mechanik" i „Przegląd Mechaniczny" – 1956 r.; kier. Katedry Mechaniki Cieczy i Gazów na Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr – 1956 r.; prof. zw. – 1967 r.; kier. Zakładu Hydro-Aeromechaniki na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym – 1968 r. Wypromował sześciu dr. n. t. Autor licznych podręczników z dziedziny mechaniki płynów.