Rohatyński Ryszard ur. w 1936 r. w Toporowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PWr. – 1953 r.; ukończył je na Wydz. Mechaniczno Energetycznym – 1958 r.; asystent w Katedrze Maszyn Wodnych na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym – 1958 r.; praca dr na Wydz. Elektrycznym PWr. – 1963 r.; adiunkt; dr hab. na PŚl. – 1968 r.; kier. Zakładu Pomp i Silników Hydraulicznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowej – 1968 r.; Wydz. Mechaniczny do Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn: kier. Zakładu Modelowania Urządzeń Hydraulicznych – 1969 r.; prof. nadzw. – 1983 r.; prof. zw. w PWr. – 1994 r.; praca w WSI w Zielonej Górze; kier. Katedrą Podstaw Konstrukcji Maszyn i Projektowania Współbieżnego WSI; dziekan Wydz. Mechanicznego Politechniki Zielonogórskiej 1996–2002; kier. Katedrą Projektowania Systemów Produkcyjnych na Wydz. Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego; kier. Zespołem Metod Zintegrowanego Projektowania Sekcji Podstaw Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN; czł. zał. międzynarodowego Towarzystwa "the Design Society" i czł. Rady Redakcyjnej kwartalnika "Journal of Engineering Design"; rad naukowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe dotyczą metodologii projektowania technicznego, zarządzania projektami oraz zjawisk przepływu cieczy w maszynach i układach hydraulicznych. Autor i współautor ok. 160 publikacji. Wypromował 12 dr. n. t.