Jeżowska-Kabsch Krystyna ur.1939 r. w Leżajsku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. uzyskując stopnień mgr inż. urządzeń sanitarnych 1957–1962; praca naukowo–dydaktyczna w Katedrze Mechaniki Cieczy i Gazów – 1962 r.; adiunkt w Instytucie Maszyn, Urządzeń Hydraulicznych i Aparatury Przemysłowej, a po jego reorganizacji w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów na stanowisku; dr n.t. – 1970 r.; hab. na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. - 1992 r.; prof. nadzw. PWr. – 1995 r.; prof. n. t. – 2002 r.; kier. Zakładem Mechaniki Płynów od 1973 r.; prodziekan Wydz. Mech.-Energ. (dwukrotnie); czł. Komisji Dyscyplinarnych dla Studentów i Nauczycieli Akademickich; red. naukowy Wydz. i Instytutu; aktualnie jest kier. Studium Doktoranckiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przepływów w systemach zamkniętych i ich elementach oraz na zagadnieniach struktury i rozpływu strug i fizykalnym ich modelowaniu. Autorka i współautorka 89 publikacji, w tym czterech podręczników akademickich, pięciu skryptów i trzech monografii. Promotorka trzech ukończonych przewodów dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Złota Odznaka PWr.; dwukrotnie otrzymała nagrody Ministra Edukacji Narodowej.