Plutecki Janusz ur. w 1937 r. w Równem, na Wołyniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. 1954–1959; praca w Stoczni Szczecińskiej; inż.–t. w Zakładzie Maszyn Wodnych PWr.; st. asystent na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym w Katedrze Maszyn Wodnych –1962 r.; dr n. t. – 1968 r.; adiunkt w Instytucie Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Ap. Przemysłowej; doc. – 1974 r.; prof. – 1994 r.; prof. nadzw. – 1995 r.; specjalista z dziedziny budowy maszyn i urządzeń hydraulicznych: pomp, turbin wodnych i napędu hydraulicznego; konstruktor prototypowych pomp, układów przepływowych i małych turbin wodnych; funkcje kier. w strukturach wydziałowych; kier. Wydz. Zakładu Maszyn Przepływowych na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. od 2001 r. Autor lub współautor 109 publikacji kraj. i zagr., w tym książki, jednej monografii, dwóch skryptów oraz 22 patentów. Promotor dziewięciu prac dr. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Medal 40-lecia PRL; Medal KEN i Złota Odznaka PWr.