Myszkowski Roman ur. w 1953 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1977 r.; asystent – 1977 r.; dr n. t. – 1980 r.; adiunkt – 1980 r.; dr hab. – 1991 r.; kierunek naukowy: Komputerowe metody rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Aplikacje mikroprocesorów w technice pomiarowej. Czł. Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego; Sekcji Inżynierii Rehabilitacyjnej przy PAN; Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Autor ok. 81 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, dwóch monografii: Metrologiczne i konstrukcyjne zagadnienia oceny sprawności psychomotorycznej, 1988 r., Zagadnienia pomiaru wielkości charakteryzujące funkcje sterowane przez centralny układ nerwowy, 1990 r. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi.