Olszewska Barbara ur. w 1945 r. w Trani (Włochy). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1968 r.; dr n. e. – 1974 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. nadzw. – 2002 r.; przewodnicząca Koła PTE AE we Wrocławiu 1985–1989; czł. zarządu woj. PTE we Wrocławiu 1996–2000; kier. studiów podyplomowych „Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej” 1993–1999; org. i kier. pierwszej edycji zaocznych studiów doktoranckich AE we Wrocławiu na Wydz. Gospodarki Narodowej 1996–1998; org. i kier. studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne” 1999–2000; wykłady na studiach doktoranckich, podyplomowych, dla członków rad nadzorczych; kier. Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem od 2003 r.; czł. CEDIMES Wrocław od 2000 r. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromowała dwóch dr. n. e. Autorka 140 publikacji, 12 książek, w tym: dwóch monografii, współautorka czterech, red. nauk. i współautor sześciu. Odznaczenia: Złota Odznaka PTE; Srebrny Krzyż Zasługi. Szerzej: Who is who w Polsce? Hübners blaues Who is Who 2003.