Kudela Henryk ur. w 1951 r. w Bielawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektroniki PWr. wg indywidualnego programu studiów w Instytucie Techniki Cieplnej i Mech. Płynów 1970–1975; hab. na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym – 1995 r.; prof. nadzw. PWr. – 2000 r.; z-ca dyr. Instytutu – 1999 r.; kier. nowoutworzonego Zakładu Numerycznego Modelowania Przepływów Inst. Techn. Cieplnej i Mech. Płynów – 2003 r. Gł. obszarem zainteresowań: numeryczne badania przepływów płynów lepkich metodami dyskretnych wirów. Autor i współautor ponad 50. publikacji z tej dziedziny. Wypromował dr. n. t. Czł. Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Nagroda II st. Ministra Edukacji oraz inne znaczące nagrody za osiągnięcia naukowe. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.