Wiśniowski Wiktor ur. w 1903 r. w Starym Samborze, zm. w 1990 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PL 1929–1934; mł. asystent 1929–1934; st. asystent 1934–1935; adiunkt w Katedrze Termodynamiki PL 1936–1938; praca w Chemicznym Instytucie Badawczym w Warszawie 1938–1939; udział w wojnie obronnej 1939 r.; przebywał w niewoli niemieckiej 1939–1945; nauczyciel matematyki w gimnazjum w Łodzi; z-ca prof. na Politechnice Gdańskiej, kier. Katedrą Teorii Maszyn Cieplnych – 1945 r.; prof. nadzw. – 1948 r.; objął Katedrę Termodynamiki we Wrocławiu po prof. S. Ocheduszce – 1951 r.; dziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1958–1960 i 1961–1963; prof. zw. – 1966 r.; kier. Zakładu Termodynamiki Technicznej 1968–1973; obronił na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PŚl. w Gliwicach pracę dr. – 1979 r.; zajmował się zagadnieniami podstawowymi w termodynamice dotyczącymi ciepła i energii. Emerytura – 1973 r. Promotor pięciu przewodów dr. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Virtuti Militari.