Mieczyński Mieczysław ur. w 1929 r. w Słocinie, woj. rzeszowskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym oraz Mechaniczno–Energetycznym PWr. 1950–1955; na Wydz. Matematyczno-Fizycznym UWr w systemie eksternistycznym 1955–1960; mł. asystent w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych w charakterze; praca doktorska na Wydz. Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej – 1964 r.; adiunkt – 1964 r.; doc. – 1968 r.; hab. na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym – 1991 r.; prof. nadzw. PWr. – 1993 r.; W prodziekan Wydz. Mech.-Energ. 1968–1971; dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mech. Płynów 1984–1987; z-ca dyr. Instytutu 1987–1990; kier. Zakładem Chłodnictwa i Kriogeniki 1984–1999; specjalizuje się w termodynamice statystycznej. Czł. Wrocł. Tow. Nauk. Komisji Bud. i Mech. PAN we Wrocławiu i innych stowarzyszeń. Promotor ośmiu rozpraw dr. Autor lub współautor 40 opublikowanych prac naukowych, 17 patentów i jednej monografii zawierającej jego najważniejsze osiągnięcia naukowe. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Złota Odznaka PWr.