Bucewicz Andrzej ur. w 1933 r. w Zombrowie, zm. w 1999 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym i Mechaniczno–Energetycznym PWr. – 1951-1956; asystent i st. asystent w Katedrze Termodynamiki – 1956 r.; praca w przemyśle w Dolnośląskim Biurze Projektów Górniczych oraz w „Gazprojekcie” – 1959 r.; adiunkt w Zakładzie Termodynamiki na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. – 1981 r.; praca doktorska – 1976 r.; hab. na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym – 1991 r.; prof. nadzw. PWr. – 1994. Zajmował się zagadnieniami termodynamiki technicznej, a w szczególności problemami niestacjonarnych pól temperatury w ciałach stałych oraz procesami nierównowagowymi w ośrodkach ciągłych wielofazowych. Autor 28 opublikowanych prac naukowych.