Gnutek Zbigniew ur. w 1947 r. w Braszowicach k. Ząbkowic Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. 1966–1972; asystent stażysta w Zakładzie Termodynamiki Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów; dr – 1977 r.; w tym też okresie aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do uruchomienia na Wydz. specjalizacji Chłodnictwo i Kriogenika; dr hab. – 1997 r.; prof. nadzw. PWr. – 2000 r.; prodziekan ds. studenckich od 1993 r. (dwie kadencje); dziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego od 1999 r.; kier. Zakładu Termodynamiki – 1999 r.; w czasie jego kadencji powstał na Wydz. kierunek studiów Energetyka oraz specjalizacja Inżynieria Lotnicza. Autor lub współautor ponad 60 publikacji, w tym dwóch podręczników akademickich i jednej monografii. Promotor czterech zakończonych przewodów dr. Czł. Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki Spalania PAN. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi oraz Złota Odznaka PWr.