Fuliński Wojciech ur. w 1921 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: matura w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika – 1939 r.; w okresie okupacji zaliczył cztery lata studiów z elektrotechniki na PL; studia ukończył w 1947 r. na PWr. i tu rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego; dr n. t. – 1962 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. –1983 r. PWr. Obiektami jego zainteresowań naukowych były: kompensatory napięcia przemiennego, układy do pomiaru C – tg