Maczek Kazimierz ur. w 1925 r. w Felsztymie, woj. lwowskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PW – 1955 r.; dr n. t. PŚl. w Gliwicach– 1970 r.; dr hab. na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. –1984 r.; prof. nadzw. – 1987 r.; prof. zw. Politchnka Krakowska – 1991 r.; praca w Cent. Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie:konstruktor, kier. działu badań rozwojowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 1957–-1971; doc. na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. 1971–1979; org. Zakładu Chłodnictwa wraz z laboratorium dydaktycznym i stanowiskami dydaktyczno–naukowymi. Wypromował 14 dr. n. t., w tym siedmiu na PWr. Zainteresowania naukowe: modelowanie matematycznym optymalizacji procesów i urządzeń do realizowania obiegów lewobrzeżnych ziębiarek i pomp ciepła, a w szczególności rozwiązanie zadań opisywanych funkcjami nieliniowymi i nieciągłymi. Autor 81 publikacji kraj. i zagr., w tym kilku podręczników i monografii. Czł. Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu; Sekcji Termodynamiki; Ogrzewnictwa i Wentylacji PAN; przewodniczący Rady Naukowej Centr. Ośr. Chłodnictwa w Krakowie. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.