Miedziński Bogdan ur. w 1942 r. w miejscowości Polskie Olędry. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr – 1967 r.; dr n. t. – 1971 r.; dr hab. – 1988 r.; tyt. prof. – 1997 r.; prodziekan Wydz. Elektrycznego PWr. 1987–1990; z-ca dyr. Instytutu Energoelektryki PWr. 1991–1993; kier. Zakładu Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej od 1999 r.; kier. Zespołu Atestacyjnego Urządzeń Elektrotechniki Górniczej od 1997 r.; kontynuator szkoły naukowej Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Rozwija oryginalny kierunek Elementy stykowe w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej; czł. Komisji ds. Urządzeń i Maszyn Górniczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach 1996–2002; czł. Normalizacyjnej Komisji nr 70 od 1994 r.; czł. od 1999 r. i przewodniczący Rady Naukowej Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach od 2003 r.; Rady Naukowej Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie od 2003 r.; Grupy Ekspertów KAUT kierunku elektrotechnika od 2001 r. Wypromował ośmiu dr. Autor 220 publikacji oraz pięciu książek.