Bodio Eugeniusz ur. w 1937 r. w Krasnymstawie, zm. w 1994 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w WSP w Opolu; mgr fiz. – 1964 r; asystent w instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu – 1968 r.; dr n. fiz. – 1973 r.; adiunkt w WSI w Zielonej Górze – 1974 r.; kontynuował prace z zakresu kriogeniki – 1976 r.; praca w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów PWr.; hab. – 1990 r.; prof. nadzw. PWr. – 1993 r. Oprócz badań z dziedziny kriogeniki prowadził prace nad uzyskaniem ekologicznie czystego czynnika chłodzącego mogącego zastąpić freony. Autor i współautor 65 opublikowanych prac naukowych, w tym dwóch monografii. Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymał nagrodę III st. Sekretarza Naukowego PAN; Nagrodę Akademii Nauki DDR; P AN, a także Nagrodę Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, a pośmiertnie Medal KEN.