Rosołowski Eugeniusz ur. w 1947 r. w miejsc. Czerniec. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr – 1972 r.; dr n. t. na Politechnice Kijowskiej (promotor prof. Szczerbina) – 1978 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. – 2004 r.; z-pca dyr. Instytutu Energoelektryki 1993–1999; dyr. Instytutu Energoelektryki od 1999 r.; kontynuator szkoły naukowej Cyfrowa automatyka elektroenergetyczna; czł. The Institution of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) w stopniu Senior Member od 2000 r.; czł. CIGRE Working Group B5.17 „Software models for use with the Electromagnetic Transient Analysis Program”; stały czł. zespołu recenzentów czas. IEEE „Transactions on Power Delivery”; kier. projektem „Nowoczesne zabezpieczenia elektroenergetyczne” na zlecenie ABB, Väster od 1994 r. Nagroda Ministra Edukacji i Sportu w 2004 r. za książkę Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej.