Koch Roman ur. w 1920 r. w Kobylnicy Ruskiej. Szkoła Podchorążych Rezerwy we Lwowie 1938–1939; udział w obronie Warszawy – 1939 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1950 r.; dr inż. – 1961 r.; dr hab. – 1964 r.; prof. nadzw. – 1971 r.; prof. zw. – 1975 r.; mł. asystent, asystent, adiunkt 1948–1965; doc. 1965–1970; prof. – 1971 r.; kier. Zakładu Aparatury Procesowej 1971–1974; dyr. Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych 1974–1981 i 1987–1990; czł. Senatu PWr. 1974–1990; Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN od momentu powołania; wiceprzewodniczący Komitetu 1994–2003; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach 1987–2003; Ośrodek Badawczo–Rozwojowy „ CeBeA" w Krakowie – przewodniczący Rady Naukowej 1987–r; czł. WTN – 1987 r.; red. nacz. kwartalnika PAN Inżynieria Chemiczna i Procesowa 1980–r. Wypromował 23 dr., czterech hab., trzech prof. Autor lub współautor 94 publikacji zagr. i kraj., czterech książek: Stoffaustausch in Apsoptionskolonnen, Leipzig 1960, Aparatura Chemiczna PWN Warszawa 1972, Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej WNT 1992,1995,1997 (kolejne uzupełnione wydania) Dyfuzyjno-cieplny rozdział substancji WNT Warszawa 1994, oraz kilku skryptów dla studentów. Odznaczenia: Krzyże: Oficerski O.O.P. i Kawalerski O.O.P.; Medale 10-lecia i 40-lecia PRL; Medal KEN; odznaki 1000-lecia Państwa Polskiego; Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Kto jest Kim w Polsce Nowego Milenium (2000, 2002).