Kisilewicz Jerzy Władysław ur. w 1947 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektroniki PWr. 1965–1970; mgr inż. – 1970 r.; dr n.t. – 1975 r.; dr hab. – 1992 r.; asystent stażysta 1970–1971; asystent 1971–1973; st. asystent 1973–1975; adiunkt 1975–1996; prof. nadzw. – 1996 r.; Instytut Cybernetyki Technicznej 1970–1982; Instytut Sterowania i Techniki Systemów 1982–1998; Katedra Systemów i Sieci Komputerowych – 1998 r.; prof. Politechniki Opolskiej 1995–2003; staż naukowy w THE Eindhoven w Holandii – 1977; red. Wyd. Naukowych i Dydaktycznych 1981–1998; pełnomocnik dyr. Instytutu ds. praktyk studenckich 1982–1983; kier. Laboratorium Teleinformatyki i Telemechaniki 1991–1998; przewodniczący Wydz. Komisji Wyborczej 1996–1999; ekspert-opiniodawca prorektora ds. nauki 1996–1999; kier. Zespołu Systemów Komputerowych – 1999 r.; rektor WSTechnicznej w Legnicy 1999–2001; rektor WSIiZ „Copernicus” we Wrocławiu – 2002 r.; czł. Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1975–1982; Polskiego Towarzystwa Informatycznego – 2004 r. Wypromował trzech dr. n. t. i ponad 100 mgr. Autor ponad 40 publikacji i czterech książek. Współautor dwóch patentów oraz siedmiu wdrożonych opracowań technicznych. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; „Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego”; Złota Odznaka Politechniki; nagrody: jedna ministra, 12. rektora, cztery dziekana. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce wyd. 2, 2003, Verlag für Personenenzykloädien str. 1819.