Zielichowski Mieczysław ur. w 1941 r. w Henrykowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr.; mgr inż. – 1964 r.; dr inż. – 1969 r.; dr hab. – 1989 r.; doc. – 1990 r.; prof. PWr. – 1993 r. Promotor dwóch dr. Autor 90 publikacji, dwóch monografii, trzech skryptów, ponad 130 prac naukowo-badawczych, siedmiu publikacji w czas. z listy filadelfijskiej 1998–2004; stypendysta rządu francuskiego na Politechnice w Grenoble we Francji 1979–1980; prof. w Uniwersytecie w Tunisie 1982–1984; visiting professor w Uniwersytecie w Oranie w Algierii 1985–1987. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi. Włączony do encyklopedii światowej Who’s Who in the World, 2005 Edition.