Tchoń Krzysztof ur. w 1951 r. w Tarnowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. – 1973 r.; wychowanek prof. J. Jaronia; dr n. t. – 1976 r.; st. asystent, adiunkt – 1976 r.; stypendysta The British Council 1982–1983; dr hab., doc. – 1987 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; prof. n. t. – 1996 r.; prof. zw. – 1999 r.; kier. Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki od 1987 r.; z-ca dyr. Instytutu Cybernetyki Technicznej 1987–1991; rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich od 2002 r.; czł. IEEE od 1992 r.; Komitetu Automatyki i Robotyki PAN od 1994 r.; Sekcji T11A KBN 1994–1997; IFAC Technical Committee on Robotics od 2000 r.; Komitetu Naukoznawstwa PAN od 2004 r.; laureat konkursu na subsydium profesorskie FNP – 2005 r.; org. Krajowych Konferencji Robotyki; współtwórca kierunku Automatyka i Robotyka na Wydz. Elektroniki; twórca Szkoły Naukowej Podstaw Robotyki. Wypromował sześciu dr. n. t., wśród wychowanków dr hab. Autor ponad 120 publikacji, trzech książek. Szerzej o nim: Księga Jubileuszowa Wydziału Elektroniki PWr.