Korczak Jerzy Janusz ur. w 1944 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent AE we Wrocławiu; mgr – 1970 r.; dr – 1978 r.; dr hab. – 1985 r.; prof. inf.; praca w AE: asystent w Instytucie Metod Rachunku Ekonomicznego; z-ca dyr. Instytutu Informatyki na Wydz. Zarządzania i Informatyki 1980–1985; wykładowca Uniwersytetu Wollongong (Australia) 1988–1989; prof. informatyki na Uniwersytecie Ludwika Pasteura w Strasburgu we Francji; wykładowca w szkole inżynierskiej CNAM i International Space University; visiting professor: University of Illinois at Urbana-Champaign (USA), University Sains Malaysia (Malezja), University of Essex (Anglia), Technical University of Taiwan (Taiwan), Universytet w Karlsruhe (Niemcy), kieruje zespołem naukowym „Apprentissage et Fouille de Données” w laboratorium LSIIT francuskiego CNRS, uczestniczy w projektach europejskich, m.in. „Tidal Inlets Dynamic Environment”. Jako dyr. Instytutu Badań Technologicznych w Informatyce (Equipe de Recherche Technologique en Informatique) kierował pracami aplikacyjnymi realizowanymi przy współpracy z Alcatel, KoTech, Bosch, Perez Inc. Obszar badawczy: problemy algorytmów samouczących, ekstrakcja wiedzy z baz danych (machine learning and data mining). Wypromował siedmiu dr. Zrecenzował ponad dwadzieścia prac dr. i hab. we Francji. Autor i współautor ponad stu artykułów i publikacji naukowych, ekspert i recenzent w wielu czas. naukowych. Współdziała we Wrocławiu z WSH, WSZiF, UWr.