Czapliński Władysław ur. w 1905 r. w Tuchowie k. Tarnowa, zm. w 1981 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia historyczno–polonistyczne na UJ pod kier. W. Konopczyńskiego, I. Chrzanowskiego i W. Sobieskiego 1923–1927 ; doktorat – 1928 r.; nauczyciel gimnazjalny; poszukiwania archiwalne w Berlinie, Paryżu i Wiedniu od 1929 r., w latach 30-tych w Danii oraz Szwecji; hab.: monografia Władysław IV wobec wojny 30-letniej – 1939 r.; doc. UJ – V 1939 r.; w czasie wojny uczestnik tajnego nauczania (komplety gimnazjalne i uniwersyteckie); prof. nadzw. we Wrocławiu – II 1946 r.; prof. zw. – 1956 r.; kier. Katedry Historii Powszechnej 1946–1956; Katedra Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII wieku 1957–1969; a następnie Zakładu pod taką nazwą do 1976 r.; prodziekan Wydz. Filozof.–Hist. w l. 1951–1954; czł. koresp. PAU – 1950 r.; Duńskiej Królewskiej Akademii Nauk – 1974 r.; wiceprezes WTN i WTMH; czł. ZG PEN-Clubu Polska i Komitetu Nauk Historycznych PAN; dr hc Uniwersytetu Gdańskiego – 1978 r. Inicjator badań poświęconych m.in. oligarchii magnackiej w Polsce w XVII w., dziejom polskiego parlamentaryzmu w czasach nowożytnych (twórca szkoły naukowej) oraz znawca historii Skandynawii. Wypromował 11 dr., w tym trzech dr. hab. i pięciu prof. i blisko 200 mgr. Opublikował ponad 350 pozycji, w tym 17 syntez i monografii. Utalentowany dydaktyk – jego erudycyjne wykłady całych dziejów Polski, prowadzone dla filologów, przyciągały corocznie tłumy młodzieży; zaliczał się również do najlepszych popularyzatorów wiedzy historycznej, czyniąc to zarówno za pośrednictwem radia, jak i odczytowych wyjazdów do najodleglejszych zakątków Dolnego Śl. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1951 r.; Krzyż Oficerski i Komandorski O.O.P. – 1958 r. i 1973 r. Szerzej o nim: Władysław Czapliński jako uczony i wychowawca, Wrocław 1984; K. Matwijowski, Władysław Czapliński, w: Uczeni wrocławscy, t. 2 (1974–1994), Wrocław 1994 oraz Słownik Historyków Polskich, Warszawa 1994, a także Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, R. 1982.