Korenik Stanisław ur. w 1960 r. w Wałbrzychu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1988 r.; dr n. e. – 1994 r.; dr hab. – 1999 r.; prof. nadzw. – 2002 r.; kier. Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej AE we Wrocławiu – 2004 r.; prorektor WSZiF we Wrocławiu – 2002 r.; kier. Zakładu Gospodarki Regionalnej na Akademii Świętokrzyskiej – 2003 r.; Zespół Ekspertów Fundacji Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – czł. Komisji Akredytacyjnej ds. Kierunków Gospodarki Przestrzennej – 2002 r.; czł. Zespołu Zadaniowego PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – 2002 r. Rozwija szkołę naukową pn. polityka ekonomiczna i regionalna. Wypromował pięciu dr. n. e. Autor ponad 70 publikacji, artykułów naukowych oraz pozycji zwartych. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.