Śniady Paweł ur. w 1941 r. w Ostrowie Wlkp. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1964 r.; dr – 1973 r.; dr hab. – 1976 r.; prof. – 1986 r.; dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej PWr. 1990–1993 i 1996–2002; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej PWr. 1978–1981, 1987–1990; czł. Senatu PWr. 1993–2002; przewodniczący koła SITKom 1976–1982; przewodniczący koła PTMTiS 1995–1999; kier. Zakładu Transportu 1976–1984; kier. Zakładu Statyki i Bezpieczeństwa Budowli 1984–; czł. Editorial Board „Probabilistic Engineering Mechanics” 1997–2004; czł. Working Group IFIP W.G. 7.5 „Reliability and Optimization of Structural Systems”; European Safety and Reliability Association. Twórca zaspołu zajmującego się stochastyczną mechaniką i niezawodnością konstrukcji, a także inżynierią ruchu i transportu. Wypromował 11 dr. n. t., wśród współpracowników: trzech dr. hab. Autor 173 publikacji, w tym 39 w czas. zagr., w naukowych czas. kraj. 25, autor dwóch książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: „Współcześni uczeni polscy. Słownik bigraficzny” tom IV, s. 430.