Będkowski Stanisław ur. w 1917 r. w Zabijaku k. Zawiercia, zm. w 1985 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PK – 1945 r.; mgr inż. arch. Wydz. Archit.ektury PWr. – 1950 r.; asystent – 1950 r. (funkcja w Katedrze Budownictwa prof. S. Mielnickiego od 1946 r.); st. asystent – 1951–1953; adiunkt – 1953–1954; z-ca prof. – 1954–1961; st. wykładowca –1961 r.; dr n.t. – 1962 r.; kier. Zakładu Materiałoznawstwa Budowlanego i organizator laboratorium badawczo–dydaktycznego 1953–1968; kier. Zakładu Technologii Robót Wykończeniowych Instytutu Budownictwa 1968–1972; prodziekan, a później dziekan Studium Wieczorowego PWr. na Wydz. Budownictwa 1952–1956; I z-ca Gł. Architekta woj. wrocławskiego 1958–1960; specjalista w dziedzinie budownictwa ogólnego i fizyki budowli, a w szczególności akustyki budowlanej; praca we Wrocławskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego 1950–1956; w BP Przemysłu Chemicznego BIBROBARW 1956–1968. Autor ponad 40 prac naukowych, jednego patentu; czł. Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej we Wrocławiu i Wałbrzychu; SARP – 1950 r. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. –1965 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1966 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1974 r.; Złota Odznaka SARP – 1976 r.; Nagroda Senatu PWr. – 1980 r.