Biesiekierski Tadeusz Pomian ur. w 1921 r. w Płocku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr. – 1950 r.; st. asystent (Katedra Architektury III prof. A. Frydeckiego) – 1950 r.; adiunkt (Katedra Budownictwa Wiejskiego) – 1954 r. ; dr n. t. – 1966 r.; kier. Zakładu Architektury i Planowania Wiejskiego od 1971 r.; doc. – 1982 r.; prodziekan Wydz. Architektury 1987–1990; emerytura – 1991 r.; zajmuje się gł. architekturą wiejską i regionalną. Ważniejsze projekty: kompleks XI LO we Wrocławiu przy ul. Spółdzielczej (z arch. Z. Gumiennym) – 1961 r.; szkoła podst. w Dusznikach-Zdroju (współautor) – 1960 r.; szkoła podst. w Mańczycach – 1956 r.; odbudowa i rozbudowa kościoła św. Stanisława i N.P. Marii w Oleśnicy; rozbudowa zabytkowego kościoła parafialnego filialnego we wsi Unikowice k. Paczkowa 2001 r.; rozbudowa kościoła O.O. Redemptorystów w Paczkowie 1998 r.; Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu przy kościele parafialnym O.O. Redemptorystów przy ul. Wittiga 10 – 1996 r.; czł.: SARP od 1950 r.; Oddz. Wrocławski PAN od 1984 r.; radny Rady Osiedla Biskupin, Dąbie, Sępolno, Bartoszowice (2 kadencje); Stowarzyszenia Absolwentów PWr. od 1978 r. Promotor ok. 50 prac mgr. i dr. – 1984 r. Ważniejsze prace naukowe: „Karta Sudecka” 1976 r.; artykuły i raporty poświęcone architekturze regionalnej Sudetów (współautor) – 1982 r., 1984 r., 1985 r., 1987 r., 1994 r., 2000 r.; „Architektura na obszarze Sudetów – Sudety Środkowe, Wschodnie i Pogórze Sudeckie” (współautor) – 1999 r. (nagroda w konkursie na najlepszą książkę 1999). Nagrody i odznaczenia: 12 nagród JM Rektora PWr.; Złota Odznaka PWr. – 1971 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1973 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1983 r.; „Za zasługi dla woj. Wałbrzyskiego” – 1987 r.; Medal KEN – 1991 r. Szerzej o nim: „Architectus”, 2001, nr 1–2 (9–10), s. 169–173.