Bokun Zbigniew ur. w 1929 r. w Brześciu nad Bugiem. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr. – inż. arch. – 1953 r.; mgr inż. arch. – 1955 r.; dr n.t. – 1965 r. (Posadzki w budynkach niepodpiwniczonych jako przegrody cieplne); dr hab. – 1975 r. (Racjonalne przesłanki programowania i projektowania budynków wielorodzinnych); praca w Katedrze Budownictwa i Materiałów Budowlanych PWr. – 1959 r.; Zakładzie Podstaw Budownictwa Instytutu Architektury i Urbanistyki – 1968 r. ( prof. nadzw. od 1991 r.); kier. Zakładu Budownictwa Ogólnego 1982–1992; kier. Wydz. Zakładu Budownictwa Ogólnego od 1992 r.; dziekan 1981–1987 (2 kadencje); projektant, kier. zespołu, gł. projektant opracowań wzorcowych i powtarzalnych Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego 1955–1964; koordynator prac architektoniczno–urbanistycznych dla LGOM 1964–1966; przewodniczący Zespołu Orzekającego i gł. specjalista w Zakładzie Studyjno–Projektowym PWr. 1969 r. Autor 30 opracowań naukowych – indywidualnych i dwóch współautorskich; 59 prac niepublikowanych, 51 opracowań studialno–projektowych, 29 patentów 1974–2004 i dwóch wzorów użytkowych. Zajmuje się optymalizacją projektowania budynków mieszkalnych i budowli przemysłowych. Laureat nagrody II st. Komitetu Urbanistyki i Architektury; nagrody Ministra Budownictwa; czł. Rady Ekspertów afiliowanych przy ONZ 1973 r.. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Złota Odznaka PWr.